Öka upp likviditeten i företaget

Något som är viktigt för företag idag, det är att ha en bra likviditet. Den visar på företagets förmåga att betala sina räkningar och andra utgifter. För det företag som snabbt måste få upp denna likviditet, så finns det lösningar som att sälja fakturor. Du kan kika på Säljafakturor.se för att läsa mer om det. 

Om det är så att du vill kunna få en bra likviditet i företaget, utan att varje månad sälja av fakturor, så finns det annat du kan se över. Bland annat bör du se över alla de kostnader som du har idag. Det kan vara bra att skala ner vissa av dessa.

Bra sätt att öka betalningsförmågan för företaget

Utöver att skala ner kostnader, se även över vad för betalningsvillkor du ger dina kunder idag. Det kan vara läge att ändra dem så att de betalar snabbare. Oftast är ju det 30-90 dagar som man kan ge dem, men du kan även minska ner det till att de ska betala inom 10-14 dagar. 

Andra sätt att öka upp likviditen på, det är att sälja av saker ni inte behöver och istället leasa! 

Om du ska sälja faktura

Om det ändå är så att du först vill börja med att sälja faktura, se till då att vända dig till en bra aktör, som har bra villkor och som du känner dig bekväm med. Kolla även om det är med eller utan regress som de erbjuder. Det har att göra med vem som tar risken, om fakturan inte blir betald. 

12 Mar 2022