Var ska jag förvara alla mina viktiga dokument?

Förr var det vanligt att man hade ett bankfack, för att kunna förvara sitt testamente och andra viktiga dokument. Dock är det på väg att försvinna, detta med att ha ett bankfack. Hur ska man då göra, om man vill förvara sina viktiga papper?

Det är ju så att en del kvitton, värdehandlingar och dokument ska sparas under en lång tid, en del livet ut. Men när allt mer i världen digitaliseras så blir det även en minskad efterfrågan på bankfack och det gör att även utbudet av dem minskar då de väljer att lägga ner. 

Det finns lite andra alternativ till att förvara dina papper och dokument. Ett sätt att göra det på är så kallad avtalsförvaring. Det innebär att du skickar dem till ett företag som förvarar det med hög säkerhet och sekretess. 

Avtalsförvaring

Det finns en del företag som erbjuder detta med avtalsförvaring. Oftast är det då en engångsavgift du betalar och du får sedan då en livslång förvaring av ditt testamente till exempel. Det går att återkalla testamentet för att skriva ett nytt eller göra ändringar i det. Även om förvaringen kostar en summa är det kanske ändå värt det för att inte riskera att ett testamente kommer bort eller hamnar i fel händer. Det är ju så att ett testamente måste uppvisas i original för att ha en juridisk verkan, en kopia är helt ogiltig, därför är det viktigt att inte originalet försvinner.

Avtalsförvaring är inte bara för testamenten. Det går även förvara andra dokument som exempelvis samboavtal och avtal för bodelningar.

Förvara hemma kan vara en risk

Att förvara viktiga handlingar hemma kan innebära vissa risker. Det kan vara bland annat brand-, förlust- och skaderisk. Väljer du till exempel en avtalsförvaring sparas avtalen i brand- och inbrottssäkra bergrum. Dock kan du ju satsa på att ha ett värdeskåp hemma, som är brandsäkert. 

Digital förvaring

En del saker går att förvara på ett digitalt sätt. Det kan då gälla deklarationsunderlag, vissa kvitton och fakturor med mera. Det kan man spara på sin egen dator, via en molntjänst som Dropbox och Google Drive, eller på en extern hårddisk. Eftersom en extern hårddisk kan försvinna eller gå sönder är det en extra trygghet att spara samma material även i en molntjänst. På nätet kan du även ägna dig åt trading, läs mer här. Om du ska spara digitalt är det bra att göra det på ett säkert sätt. Det är bra att ha minst en backup på hårddisken och förvara de på olika platser. Se också till att spara dokumenten i sådana format som är svåra för obehöriga att gå in och ändra i, till exempel som en pdf. 

Tre sätt att förvara viktiga dokument

1. Avtalsförvaring.

Du postar de dokument du vill förvara till det företag du vill använda för förvaring. Här kan du till exempel förvara testamentet, något som måste sparas i original. Testamentet bevakas automatiskt mot Skatteverket och vid dödsfall levereras det till rätt person. Den här tjänsten passar även bra för att förvara samboavtal, gåvobrev och skuldebrev.

2. Digital förvaring.

Spara dina dokument på nätet i molntjänster eller digitala bankfack med hjälp av företag som Dropbox, Google Drive eller liknande. Var noga med att välja ett säkert lösenord och ändra det med jämna mellanrum.

Ett annat digitalt alternativ är en extern hårddisk. Det är ett enkelt sätt att själv spara viktiga dokument. Men tänk på att en hårddisk kan krascha eller försvinna så gör flera backuper och spara samma filer i molnet för extra säkerhet.

3. Brandsäkra värdeskåp.

Det finns många olika typer av värdeskåp i dag. Välj ett stöld- och brandsäkert kassaskåp om du ska förvara viktiga dokument som kan förstöras i en brand. Jämför skåpen noga innan köpet och välj ett värdeskåp som är testat, klassificerat och certifierat. Hör med ditt försäkringsbolag vilka krav de ställer på ett värdeskåp.

21 May 2021